Nils Ivar Brennhaug, daglig leder av PitStop

Ruster ungdom for livet

Offentlig sektor alene kan ikke løse alle utfordringer innenfor utenforskaps-problematikken. Koronapandemien har ført til en sosial isolasjon som bare rammer enda hardere blant de som allerede er isolerte og har sosial angst.

PitStop Sotra er vårt diakonale prosjekt knyttet til Tremorkirken. I det prosjektet er godt inne i sitt femte år, har tilbudet aldri vært større. I dag har de tre tilbud til ungdom i alderen 15-25 år som er på vei ut av samfunnet eller allerede lever i utenforskap.  

HangOut på tirsdagskvelder er et lavterskeltilbud der ungdom som trenger et trygt sted for å få i gang et sosialt liv, møtes til litt leik, sang, mat, spill og mye latter. Her kommer både nåværende og tidligere PitStop-deltakere og andre ungdommer som bare trenger å være sammen med noen. 

På dagtid har PitStop Sotra to ganger i uken et tilbud som heter Restart. Dette er et avklaringstilbud der vi hjelper ungdom i gang med oppmøte, kosthold og sosial trening. I løpet av tre måneder hjelper vi dem til å finne ut hvilket tilbud videre som passer for hver enkelt. Mange går også videre i det tredje tilbudet vårt, Klar-Ferdig-Gå, som hjelper ungdommene tilbake i utdanning eller jobb. 

 

Korona

Under koronapandemien må ungdommer med enkle forkjølelser holder seg hjemme, og dermed har oppfølgingen fra PitStop blitt sporadisk. Samtidig fikk flere arbeidsplasser vansker med å ta inn unge på arbeidstrening, både på grunn av smittefare og grunnet dårligere økonomi. Marissa er en av dem som var klar for arbeidstrening allerede før sommeren i fjor, men pga. pandemien har ting tatt tid. I desember var hun imidlertid heldig og fikk jobb i en matbutikk en gang i uken. Vi håper alle at det blir til flere dager i uka i 2021. 

Daglig leder, Nils Ivar Brennhaug, forteller at de nå også har et samarbeid med NLM Miljø om utsetting og betjening av klesbokser som arbeidstrening. Det håper han kan bli et prosjekt som bare vil vokse. 

 

Beste tiden i mitt liv

«Tiden på PitStop har vært den beste i mitt liv,» fikk en miljøarbeider i Øygarden kommune høre fra en av ungdommene. Mange gir positive tilbakemeldinger og vi ser at vi har fått et godt omdømme, sier daglig leder Nils Ivar Brennhaug. Nå håper han bare på at 2021 kan bli året der PitStop får en samarbeidsavtale med kommune og fylkeskommune slik at de betaler for tjenestene vi leverer. Inntil det er på plass mangler vi en del midler til driftsstøtte for å sikre drift hele 2021.  

PitStop gjør en unik jobb med å fange opp ungdom i tidlig fase og arbeide forebyggende – i stedet for å satse på reparerende tilbud når problemene har vokst seg store.