Årsmøte på stor skjerm

NLMs første heldigitale regionårsmøte

På grunn av korona-situasjonen er det ikke mulig å avholde større, fysiske møter. Regionårsmøtet blir derfor heldigitalt i region vest. Konsekvensen kan bli at vi denne gangen kan samle flere delegater enn på mange år.

Region vest består av fjord, fjell og øyer. Det kan være krevende å samle misjonsvenner og delegater fra hele regionen til felles storsamlinger når avstandene blir store. Erfaringen har vist oss at det er få av de som bor langt borte som velger å reise til regionårsmøtet.

Ved å gå for et heldigitalt årsmøte trenger delegatene bare gå til næreste PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. Derfor håper vi på rekorddeltagelse på årets digitale regionårsmøte, nå når veien er blitt så kort for de fleste.

Noen av våre trofaste misjonsvenner vil helt sikkert oppleve dette utfordrende. For noen vil digitalt regionårsmøte i praksis bety at de ikke får blitt med i år. Dette gjelder særlig noen av de eldste. Det er vi selvsagt lei oss for, men håper at noen av dem som selv ikke har digital kompetanse eller utstyr kan kontakt noen i familien eller venner som kan hjelpe.

Selv om vi på ingen måte ønsker å undervurdere det å komme sammen fysisk, kan et digitalt årsmøte kanskje bety en styrking av demokratiet i regionen. Et digitalt regionårsmøte gjør det lettere for flere å delta. Jo større valgdeltagelsen blir, jo sterkere står demokratiet.

Det digitale regionårsmøtet blir lørdag 24. april. Alle delegater kommer til å få innkalling til et test-årsmøte fredag 23. april for å få prøvd seg og se at alt fungerer som det skal. I tillegg lager vi en enkel brukerveiledning som alle delegater vil få tilsendt.

De fleste har i dag muligheten til å bli med på nettmøte. Mange av misjonsvennene har allerede fått prøve seg i løpet av korona-pandemien. I området Sogn NLM har de faktisk også prøvd digitalt årsmøte. Noen misjonsforeninger har hatt nettmøter med besøk av våre utsendinger på skjerm, direkte fra Vest-Afrika.

Lørdag 23. april starter vi kl.11 med et åpningsmøte. Dette kan alle som vil følge på live.nlm.no Etter en times pause begynner årsmøtet for delegater. Dette møtet blir et nettmøte der vi bruker Teams.

Nå er årsmøtepapirer sendt ut på e-post til lederne i alle foreninger og lag. Hvis du ikke kan se å ha mottatt dette, - ta kontakt med regionskontoret på vest@nlm.no så finner vi en løsning.

Lenke til årsmelding

Nasjonalt