Save

Menneskestyrke eller Guds Ånd

Bjørn Moldekleiv har tatt imot utfordringen om å skrive noe til regionens nettside.

Bibelen er Guds hilsen til deg og meg, en hilsen som først ble gitt i situasjoner der mottakerne trengte det.

Hos profeten Haggai hører vi om Serubabel og Josva, som sammen med folket skal reise Herrens hus. Herren vakte en iver hos dem (Hag 1,14). De stod på ingen måte alene. Herren lovte å være med (Hag 2,4).

Men de stod overfor vanskeligheter. Skulle de da benytte seg av menneskelige ressurser og styrke?

Ikke ved makt og kraft

«Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.» (Sak 4, 6)

Herren bruker sin Ånd til å bygge sitt tempel. Vi må huske at også i dag er det kun ved Guds Ånd at Hans rike blir bygget. Hvis byggverket skal bli stående, må Guds Ånd få prege byggingen. Guds Ånd må lede hver og en av oss som ønsker å bygge dette riket.

Liten eller stor

Gud bruker ydmyke mennesker til dette. Døperen Johannes, Jesu forløper, var ikke stor i seg selv. Han var ikke verdig verken til å bære eller til å løse skoremmen på Jesu sandaler. Han var mannen med den lange pekefingeren som pekte på Jesus som det Guds lam som bærer verdens synder.

Johannes ønsket at mennesker skulle følge Jesus og tro på ham. Han var ikke ute etter å bli stor selv. «Han skal vokse, jeg skal avta.» (Joh 3,30)

Jesu disipler ble gjort oppmerksom på at de hadde fått budskapet for intet og skulle gi det videre for intet. Nåden som de hadde fått, var Guds gave til dem. Ingen kan betale for nåden.

Templet ble fullført

Serubabel får løfte om at han skal fullføre verket ved å legge toppsteinen på plass i templet. Da blir det ropt: Nåde, nåde være med den! Guds Ånd stod bak. Det var av nåde, og templet ble fullført. Guds Ånd ønsker at du og jeg skal være avhengige av nåden.

La oss gjøre 2 Tess 2, 16–17 om til vår bønn: «Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale!»

«Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren.» La oss huske det når vi legger våre strategier og planer dette året.

Bjørn Moldekleiv er administrasjons- og foreningskonsulent i NLM region øst. I en overgangsperiode har han også en deltidsstilling i NLMs forsamling i Drammen i påvente av ny forsamlingsleder der.