Et lite utsnitt av forsamlingen

Årsmøte Nærbø misjonsforsamling

Nærbø misjonsforsamling er en av de større forsamlingene i regionen, med 123 betalende medlemmer. Mandag 8. mars var det årsmøte for forsamlingen, i flotte nyoppussede lokaler på Nærbø bedehus.

Avtroppende formann, Bjarte Gudmestad, kunne ønske velkommen 75 årsmøtedeltakere, pluss noen få som fulgte årsmøtet via nett. Samlingen startet med ei andaktsstund, hvor det ble minnet om av «Gleden i Herren, er deres styrke.»

Avtroppende styreformann Bjarte Gudmestad
Ove Sandvik

Stein Aarsland ble valgt til ordstyrer, og loste årsmøtet gjennom de ulike sakene på en trygg og god måte. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Det er 18 mindre foreninger for barn og voksne knyttet til forsamlingen. Regnskapet for forsamling og foreninger viste at det er overført ca. kr.1.350.000 til misjonen i 2020.

Flere av styremedlemmene takket for seg, og nye ble valgt. Det nye styret består av følgende: Aud Oddrun Lende, Brit Jorunn Hovda, Werner Larsen (ny), Magne Vatland (ny), Kristin Dyngeland (ny), Jørgen Baksaas (1.v.), Håkon Espeland (2.v.) og Eli-Anne Svendsen (3.v.). Styret konstituerer seg selv.

Tryggheim skular ligger på Nærbø, og det var hilsen derfra ved leder på Ungdomskulen, Tron Arild Grødem. Han kunne opplyse om at det nå er 769 elever på Tryggheim skolene på Nærbø, og at søknaden til neste skoleår er rekordhøy. I orienteringer og samtalen om arbeidet kom det blant annet fram at styret arbeider med å få på plass et eldsteråd, og ønsker framover å ha fokus på ungdomsarbeid. Det ble også uttrykt varm takk til avtroppende styremedlemmer.