Uke 6

Ressurshefte til uke 6

NLM ung har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg om tema knyttet til seksualitet, til videregående skole.

Heftet består av temaene: «Grenser», «Seksuelle krenkelser», «Voldtekt», «Den seksuelle revolusjonen» og «Det kristne synet på sex». 

I tillegg inneholder ressursen relevante kompetansemål, konkrete undervisningsopplegg og veiledning på hvordan en kan skape et trygt læringsrom. Det følger også med en PowerPoint knyttet til undervisningsoppleggene.

Ressurshefte til undervisning om tema knyttet til seksualitet

Denne ressursen er laget for å kunne støtte opp under seksualundervisningen på videregående skole, i fag som norsk, samfunnskunnskap, religion og etikk, og kristendomsfaget. Hvert år, i uke 6, setter mange skoler et ekstra fokus på tema knyttet til seksualitet. Heftet kan brukes inn mot denne uken, men også resten av skoleåret. 

Hvordan få tak i ressursen: ressursheftet er gratis, og du får det tilsendt ved å sende en mail til ung@nlm.no.