Tid for reiseruter

Høstens reiseruter

I dag (16.2) starter leggingen av reiserutene for Region Sørvest for andre halvår 2021. Mange har sendt inn sine ønsker om talerhjelp, men noen har kanskje glemt det?

Vi er inne i en tung tid angående møtevirksomheten. De fleste møter blir avlyst, siden vi bare kan samles ti. Noen har møter likevel, og Har påmelding. Andre leire kinosalen, hvor det kan samles langt flere. I tillegg er det flere som gjør opptak av andakter og sender på nettet.

Selv om dette er veldig fint, kan det ikke erstatte det å samles i de helliges samfunn. Vi håper og ber derfor om at det snart må bli en åpning for å kunne samles fritt på bedehusene igjen. Til høsten er de aller fleste vaksinert, så da regner vi med at situasjonen vil være tilnærmet normal.

Er det noen som ønsker talerhjelp til høsten, og som enda ikke har meldt inn ønskene, kan det gjøres på mail reiserutesorvest@nlm.no eller osandvik@nlm.no Ønsker kan også ringes inn på tlf.97672647.