Ørken

Ikke flykt fra ødemarken

Vår nye pastor i Betania misjonsforsamling i Trondheim, Eivind Hugdal Sakseide, har reflektert over tiden vi er i,- som for mange kan oppleves som en ødemark. La refleksjonen hans gi deg mot og oppmuntring.

I Bibelen er det visse temaer som går igjen gjennom hele fortellingen. Det er temaer som skapelse, synd, nåde, rettferdighet osv. Disse temaene viser oss at Bibelen ikke bare er en tilfeldig samling av bøker. Tvert imot går det en rød tråd gjennom hele Skriften. Bibelen er én stor fortelling hvor hver bok, hver historie, hver person på en eller annen måte peker frem mot Kristus.

Stedet «ødemark» går igjen

Under disse hovedtemaene kan vi også se at det er visse prinsipper, ord og vendinger som går igjen. En av disse er den jeg har nevnt i overskriften – nemlig ødemarken.

Har du noen gang stoppet opp i din bibellesning og fundert over hvor den teksten du leser finner sted, og hvorfor den finner sted akkurat der? Når de bibelske forfatterne understreker at en hendelse finner sted i ødemarken, så er ikke det tilfeldig. Den informasjonsbiten bidrar til å male en scene for øynene våre. Hvordan ser ødemarken ut? Det er tørt, varmt og ganske så ubehagelig. Kanskje vi kan legge til ensomt? Og definitivt: et sted man ikke har lyst til å være altfor lenge.

Gud møtte folk i ødemarken

Jeg tror at vår verden i 2021 for mange kan oppleves som en ødemark. Selv om det ikke er så varmt i skrivende stund, så tror jeg mange kan kjenne på at livet føles både tørt, ubehagelig og ensomt. I overført betydning opplever du kanskje livet ditt som en ødemark. Da har du muligheten til å lese i Bibelen og identifisere deg med de bibelske personene som gikk gjennom en fysisk ødemark. Du kan gå sammen med Moses, Paulus og de andre og kanskje du vil få oppleve det samme som de opplevde: at Gud møtte dem midt i ødemarken.

Herrens engel fant henne (Hagar) ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. Han sa: «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra og hvor går du hen?»  1. Mosebok 16:7-8a

Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro, presten i Midjan. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. 2. Mosebok 3:1-2a

Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Apostlenes Gjerninger 9:3-5

Et perfekt sted for å møte Gud

Hagar, Moses og Paulus er noen av de bibelske personene som fikk et livsforvandlende møte med Gud i ødemarken. Det er ikke tilfeldig at det skjedde der. Ødemarken er et sted hvor mennesker får testet sine egne grenser. Det er et sted hvor du kan bli kjent med områder av ditt indre som du tidligere ikke kjente til. Det er et sted hvor verden føles uendelig stor, og mennesket uendelig lite.

Med andre ord: Ødemarken er et perfekt sted for å møte Gud.

Jeg lurer på om vi gjør feil når vi ber Gud om å skynde seg og gjøre verden normal igjen. Jeg tror Gud kaller oss til å be en annen bønn. Nemlig at Gud skal møte oss der vi er: midt ute i ødemarken.

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jesaja 43:19

Kjære Gud, jeg priser deg for at du kan skape liv i en tørr og ufruktbar verden. Hjelp meg til ikke å flykte fra ødemarken i mitt liv. Kom til meg her som jeg er, i dag, og skap strømmer av vann i min ødemark. Amen.