Tid

"Si meg hva du bruker tiden din på, og jeg skal fortelle deg hva som er viktig for deg." Tiden vår er verdifull. Det er en av få ting som vi aldri kan få mer av. Da har det betydning hvordan vi bruker den.

Senere

Det kan være lett for oss å tenke “senere”. En gang jeg får litt bedre tid så skal jeg gjøre det. Når jeg bare får tid, så skal jeg gjøre alt dette. Vi lever i en kultur hvor det å ha mye å gjøre, en full almanakk, og å ofte være opptatte fort kan bli sett på som ett ideal. Når landet stengte ned i mars, så fikk flesteparten av oss mer ledig tid enn hva vi er vandt med. Ting ble stort sett utsatt eller avlyst, og da måtte man finne andre alternativer. Hva var det da som ble viktig for oss å fylle dagene med?

 

Marta og Maria 

En bibelhistorie jeg ofte vender tilbake til er fortellingen om Marta og Maria. Og litt for ofte så kjenner jeg meg så inderlig igjen i Marta. Hun som var travelt opptatt med å stelle i stand, og passe på at alt var “perfekt” til de fikk besøk. For det kan føles mye viktigere å bruke tiden sin slik, men er det egentlig det? Burde vi ikke heller tillate oss å være som Maria litt oftere? Sette oss ned, bruke tid med Jesus, og la alt annet vente litt? La Gud være førsteprioriteten i våre liv? 

 

Valg

Vi kan ikke velge hvor mange timer vi skal ha i døgnet, eller hvor lang tid vi skal ha her på jorden. Det vi derimot kan er å velge hvordan vi vil bruke den tiden vi har. Og en dag vil vi måtte svare for hvordan vi brukte all den tiden som vi fikk. 

Pris deg ikke lykkelig over morgendagen, for du vet ikke hva den vil bringe. 

Ordspråkene 27,1