nyttårsmøte

Digitalt nyttårsmøte

Søndag 10.januar kl.11:00 kan du følge nyttårsmøte på Facebook og Vimeo.

Søndag 10.januar kl.11:00 kan du følge nyttårsmøte på facebook, møte på facebook finner du her

Møte er også tilgjengelig på vimeo, det finner du her

Carsten Hjort Pedersen taler om tema "Den moderne fariseisme", og det blir sanger og toner fra Vea. 

Hjertelig velkommen til å følge nyttårsmøte online!