Geirmund Monsen

Geirmund Monsen rektor ved KVH

Styret for Kristen Videregående skole Haugesund (KVH) har ansatt ny rektor fra 1. januar 2021. Den nye rektoren heter Geirmund Monsen og er fra Haugesund.

Geirmund er 45 år, gift med Mona fra Bru og sammen har de fire barn. Han gikk misjonsskolen på Fjellhaug og familien hadde deretter to perioder som misjonærer i Peru. Det var i 2001-2005 og 2006-2010.

Han har videreutdannet seg innen økonomi og HRM fra BI. Utenom misjonærtjenesten har han også vært forkynner i NLM og avdelingsleder på attføringsbedriften Aski. Geirmund har vært styremedlem ved Fjelltuns bibelskole og Lundeneset, og han er også ute med Guds ord, som fritidsforkynner.

Da KVH startet opp i 2016 ble Geirmund ansatt som IKT- og administrasjonsleder. Han fungerte som rektor skoleåret 2018-2019 og fra august 2020, da Leif Kåre Kolnes sluttet i stillingen. Det er med andre ord en som kjenner skolen fra starten, som nå har overtatt roret. Styreleder Birger Helland uttrykker glede og takknemlighet for at Geirmund har svart ja til å bli rektor. Det var et samlet styre som ansatte han.

Denne vinteren er det 65 elever i det flotte nye skolebygget. De går på helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og på studiespesialisering. På spørsmål om hvordan Geirmund ser på den oppgaven han nå har påtatt seg, svarer han: «Det er et spennende og viktig arbeid på KVH. Sammen med dyktige medarbeidere er det svært meningsfylt å være med å skape en skole med godt faglig nivå, tydelige kristen forankring og verdier. Gjennom skoleåret har vi mange muligheter til å støtte og hjelpe elevene, faglig, menneskelig og åndelig. KVH er en fantastisk mulighet til å bety noe for ungdommer på Haugalandet. Ekstra kjekt er det at over halvparten av elevene er med i samtalegrupper på ettermiddagstid.»