mann

Innstilte møter og avlyste leirer

Frem til 18. januar innstilles alle fysiske møter og samlinger i regi av NLM region nordvest, i tråd med anbefalingen fra myndighetene. Alle regionale leirer blir avlyst i januar og februar.

Lokale samlinger

Noen av forsamlingene i regionen går sammen om enkle digitale møter og søndagsskole i perioden frem til 18. januar. Disse blir det lagt ut lenke til på regionens nettside og facebook-side.

Den vanlige møtevirksomheten etter 18. januar håper vi å opprettholde, så vi legger ikke opp til å avlyse møter lenger frem enn nødvendig.

 

Regionale arrangement

I ung-arbeidet har det i høst vært mange avlysninger like før arrangementene skulle starte. Vi har derfor vedtatt at alle regionale arrangement blir avlyst i januar og februar. I tillegg til leirer inkluderer dette også Inspirasjonssamling på Solhøgda, Krasp og Kairos.

Vi opplever nå et behov for å være litt mer langsiktig i våre planer av leirarbeidet. Både for ansatte, frivillige ledere, leirsteder og deltakere.

 

En annerledes start

Dette var ikke den starten på året som vi hadde håpet på.

Vi håper og ber om at disse tiltakene ikke blir langvarige, og at vi snart er tilbake i tilnærmet normal drift.