Gjerdrum

Jordskredet i Gjerdrum

Bli med i bønn for folket i Gjerdrum på årets siste dag!

Vi oppmuntrer alle våre kontakter, ansatte og frivillige, til å omslutte et hardt rammet folk i Gjerdrum med forbønn!

NLM region øst.