Ole Martin

Ny pastor i Misjonssalen Oslo

Ole Martin Rudstaden (40) starter som pastor 1. januar 2021.

Ole Martin Rudstaden bor i Oslo og sammen med kone og fire barn. Han kommer fra stillingen som assisterende generalsekretær i Normisjon hvor han også en periode har fungert som generalsekretær.

Tidligere har han jobbet som medie- og markedssjef og skoleutvikler i Normisjon og har hatt forskjellige jobber i Acta - Barn og unge i Normisjon, blant annet som faglig leder og Acta-leder i region Østfold. Den påtroppende pastoren har mye erfaring med åndelig lederskap og forteller at han er glad i undervisning og at han er opptatt av å løfte opp de frivillige og ser frem til å utvikle menigheten.

Ole Martin startet 1. desember 2020 i en innkjøringsperiode i Misjonssalen Oslo. Han overtar som pastor i 100 % fast stilling fra 1. januar 2021. Vi er svært glade for at han har takket ja til denne tjenesten, og ønsker han hjertelig velkommen inn i medarbeiderfellesskapet i NLM region øst.

Ledergruppa for NLM region øst