Julekrybbe

Julehilsen fra sørvest

Kjære misjonsvenner!

Vi avslutter nå et år som vil bli husket lenge fremover, et år som vil stå i alle historiebøker og undervises om i mange klasserom. Året da verden stoppet opp. Alt ble stille og dette i løpet av kort tid.

I en slik tid så har mange vært samlet på nye måter. Noen har hatt bibelgrupper på «teams», og for andre har det vært mange møter hjemme. Men Guds Ord har blitt forkynt og det er det knyttet store løfter til i Bibelen, for «troen kommer av forkynnelsen som en hører». Takk til alle dere som og dette året har lagt til rette for møter, enten det er for barn, ungdom eller voksne.

Så var det en gang i historien som er en større begivenhet enn «korona», det var da Gud ble menneske.

Vi ønsker å minne om følgende vers fra Fil. 2. 6 – 11

Han var i Guds skikkelse
          og så det ikke som et rov
            å være Gud lik,
          
     7 men ga avkall på sitt eget,
          tok på seg tjenerskikkelse
            og ble mennesker lik.
        
          Da han sto fram som menneske,
          
     8 fornedret han seg selv
            og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
          
     9 Derfor har også Gud
          opphøyd ham til det høyeste
            og gitt ham navnet over alle navn.
          
    10 I Jesu navn skal derfor
          hvert kne bøye seg,
            i himmelen, på jorden og under jorden,
          
    11 og hver tunge skal bekjenne
          at Jesus Kristus er Herre,
            til Gud Faders ære!

 

Ønsker dere alle en velsignet julehøgtid og gode ønsker for det nye året.

Hilsen

NLM Region Sørvest