Kake, står Sogn NLM 100 år

Sogn Misjonssamband 100 år

I september var misjonsfolket samla på Lyngmo ungdomssenter for å feire 100-årsjubileum for Sogn Misjonssamband.

Områdearbeidar i Sogn og Fjordane, Trond Kråvik, leia første del av dagen, og hadde eit svært interessant historisk oversyn. Det var vekkingstider over store deler av landet 1750-1850. Kinamisjonen vart stifta i 1891 i Bergen. Før 1919 var det fleire foreiningar, «Kinamisjonens vener», i Sogn. Namnet vart seinare endra til Norsk Luthersk Misjonssamband. 30. juni 1919 var utsendingar samla i Sogndal og stifta «Kinamisjonens vener i Sogn», som seinare endra namn til Sogn Misjonssamband. Feiringa av dei 100 åra vart i år, 20. september 2020.

Regionleiar Per Byrknes tala, og det var innlegg frå Vest-Afrika ved Kjersti Gangstø og Jorunn-Marie Haugstad, leiar ved Salem Nærmiljøsenter i Bergen. Kjersti og Jorunn-Marie var også med på Kvinnestemna som starta fredag kveld.

Med korona-avstand, faste plassar og registrering er det mykje ekstra å passa på, men Lyngmo hadde ordna alt på beste måte, så både samlingar og servering gjekk godt.

Siste samlinga var det ungdomane som leia og sette sitt preg på. Det er fint å sjå at Sogn Misjonssamband og har ungdomen med.