smittevern

Smitteverninfo

Smittesituasjonen og tiltak endres fortløpende, og vi følger nøye med på råd og tiltak som iverksettes.

I dag meldte regjeringen nye tiltak som påvirker vår virksomhet. Tiltakene iverksettes natt til mandag 9. november. Vi vil i løpet av fredag formiddag, 6.november komme med informasjon og veiledning i forbindelse med gjennomføring av arrangement og aktiviteter.