Covid-19 virus

Smittevernveileder

NLM region sør har utarbeidet en egen forkortet smittevernveileder. Vi ber om at flest mulig leser den. Heng den gjerne opp i forsamlingslokalet ditt! Vi kommer også til å forsøke å oppdatere denne jevnlig.

SMITTEVERNVEILEDER

Det kan være vanskelig å være tydelig i forhold til hva som er lov og ikke lov, særlig når lokale anbefalinger og restriksjoner er ulike de nasjonale. Det er heller ikke noe mål og tøye grensene, men vi er opptatt av at vi innenfor regelverket opprettholder ett viktig tilbud om å arrangere møter med forkynnelse. Derfor ber vi deg om å følge nøye med på offisielle nettsider, både nasjonalt og lokalt.

Restriksjoner som regjeringen kom med 5/11, er gjeldende fra natt til mandag 9/11. Inntill videre kan det nå være 50 personer til stedet, med mindre lokalet har fastmonterte seter. Det har vært kommunisert noe ulikt i forhold til uttrykket «fastmonterte seter». Unntaket i forhold til antall møtedeltakere gjelder dersom sitteplassene er fastmonterte. Da kan man sitte på annethvert sete selv om minsteavstand skulder til skulder blir mindre enn én meter. Har salen et setearrangement som er i tråd med definisjonen av fast sete, er også maksimum antall deltaker 200. Men da kan det ikke sitte personer i mer enn halvparten av de tilgjengelige setene. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre. Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker. Sammenkoplete/frittstående stolrekker regnes heller ikke som fastmonterte stoler selv om de er festet i gulvet.

Se mer informasjon fra fhi.no HER.

Når det gjelder avlysninger har vi full forståelse for at noen er bekymret og har ulike grunner for å trekke seg fra oppgaver. Samtidig tror vi det er viktig å tenke seg nøye om før en avlyser. 

Om denne pandemien blir langvarig bør vi i større grad tilpasse oss slik at ikke all vår virksomhet blir lammet og at alle møter og samlinger blir avlyst. Derfor setter vi stor pris på alle delinger og informasjon om hvordan din forsamling, forening eller felleskap gjennomfører møter og andre arrangementer. 

Til slutt ønsker vi å si at i disse tider, med stadig justeringer på restriksjoner og uklare fortolkninger, må vi ta høyde for at kommunikasjonen fra oss kanskje ikke alltid blir helt korrekt. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig, men når det stadig kommer ny informasjon om smittevern, kan det være en utfordring å kommunisere helt rett.