Forsamlingen på Sand bedehus

Vennetreff på Sand

Torsdag 5. november var det tid for det faste felles torsdagsmøte for Suldal. Denne samlingen er tenkt som et månedlig treffpunkt for misjonsvennene i de ulike bygdene i Suldal kommune.

Møtene er første torsdag i måneden og går på omgang mellom bygdene Jelsa, Kjølvik, Erfjord og Sand. I november var samlingen på Sand. Der er det Lars Olav Fjetland som er møteleder og pianist. Serveringen går på omgang mellom Suldal og Sand.

Ove Sandvik var forkynner denne gang, og han plukket opp Preben Solvang i Erfjord. Preben kom hjem fra Bolivia i begynnelsen av september, og begynte umiddelbart å reise som forkynner. Etter kort tid ble han syk, og er fortsatt sykemeldt. Under vitnemøtet hadde han en fin hilsen, og gjensynsgleden med misjonsfolket var gjensidig stor.

Preben Solvang
Preben Solvang:Preben Solvang Ove Sandvik

Serveringen var denne gang etter gjeldende smittevernregler, med god avstand mellom stolene. Etter kaffen var det mange som hadde et vitnesbyrd, bønn og forbønn for syke i venneflokken. Det er godt å samles i de helliges samfunn.