Diagram økonomi 2020-09

Fortsatt positiv utvikling i økonomien

Gaveinntektene i Region sørvest har passert 29 millioner kroner, og den positive utvikling første halvår har fortsatt i tredje kvartel.

Regnskapstallene ved utgangen av september måned for Region sørvest viser en gaveinntekt på 29,2 millioner kroner. Sammenligner vi tallene med fjoråret, viser de en gledelig økning på 533.000 kroner. I forhold til budsjett, ligger de 800.000 under.

Vi tar med dette fra gaveinntektene:

  • Misjonsfellesskapene har overført 5,2 millioner kroner. Dette er en nedgang på 1,44 millioner som følge av redusert virksomhet i koronatiden.
  • Fast givertjeneste er kommet opp i 16,3 millioner (+953 i forhold til samme tid i fjor)
  • Enkeltgaver har passert 2 millioner (+782)
  • Giro gjennom Utsyn 1,6 millioner (+587). Til sammen har disse inntektskildene økt med 2,3 millioner kroner, nesten en million mer er nedgangen fra misjonsfellesskapene.
  • Skolene har også gjort en fantastisk innsats så langt og innbetalt 3,2 millioner kroner, 374.000,- mer enn ved samme tidspunkt i fjor

Driftsutgiftene, som er på 13,7 millioner kroner, ligger 3,8 millioner under budsjettet, og er 2,6 millioner lavere enn ved utgangen av september i 2019. Nedgangen skyldes først og fremst reduserte kostnader som en følge av avlyste leiraarrangement og reduserte lønnskostnader på grunn av permitteringer.

Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) er på 17,9 millioner kroner. Dette er 2 millioner kroner mer enn budsjettert, og 2,6 millioner mer enn ved same tidsrom i fjor.

Gjenbruksbutikkene i regionen har ved utgangen av september måned overført godt og vel 4 millioner kroner til NLM sentralt. Dette er 362.000 mindre enn ved tilsvarende periode i 2019.

- Det er med stor glede vi presenterer disse tallene, sier en glad regionleder Kolbjørn Bø.  At vi klarer å opprettholde inntektene, ja øke dem i denne krevende tiden vi lever i, fyller oss med takknemlighet til våre mange trofaste givere, sier han.

Regionlederen er fortsatt spent på hvordan julemessene, den største inntektskilden det siste kvartalet, vil slå ut. Men han er langt mer optimistisk nå enn da koronaen slo til i vår.

- Hvis den positive utviklingen gjennom fast givertjeneste, enkeltgaver og giroer fortsetter resten av året, så kan vi kanskje nå målet på 30 millioner i regionbidrag, sier Kolbjørn Bø.