Ernst Jan

Manglende prioritering?

I Vårt Land 28. oktober er det satt fokus på manglende innsats for unge voksne i Den norske kirke.

Therese Engebakken, som er nyvalgt medlem av Kirkerådet, påstår at det «ikkje finst nokon prioritering overfor denne aldersgruppa i det heile tatt, nesten."

Jeg kan hverken påstå eller avkrefte at dette også gjelder NLMs arbied. Men vi noterer oss hva Jan Magnus Fauske Lillebø (31) fra Misjonssalen Oslo har merket seg de siste årene, «– at mange i overgangen fra studenttilværelse til å være unge yrkesaktive forsvinner ut av menigheten. Spesielt de som er single».

Det etterlyses et fellesskap hvor de kan føle seg hjemme med sin livssituasjon, sine spørsmål og sin tro. Hva skal vår tilbakemelding være til dem?

Her er det som i andre spørsmål viktig at vi lytter. Vi må lytte til dem som er i denne generasjonen, og til de som står dem nær. Vi kan ha egne meninger om hva som er et godt forsamlings- og menighetsarbeid. Hva som er best for NLM, våre visjoner og strategier. Flere av oss vil lett havne på at det store fellesskapet av alle generasjoner søndag formiddag er glansbildet av en menighet. Og det er en tanke som har mye for seg. Barn, ungdom, voksne og eldre finner sammen i et fellesskap som forener og skaper tilhørighet. Men det er ikke slik for alle.

Vil vi nå flere, og være et kristent fellesskap for en større bredde, må vi også være det for ulike grupper, kulturer og generasjoner. Det initiativ som nå er tatt i Misjonssalen i Oslo som kalles 25+, må vi støtte og heie på. Vi som arrangerer formiddagstreff for pensjonister, barnemøter for barn og egne samlinger for tenåringer, har alt å vinne på at vi også legger til rette for møter og fellesskap for dem som er i generasjonen 25+. Ikke minst gjelder dette for storbymenighetene. 

«Det initiativ som nå er tatt i Misjonssalen i Oslo som kalles 25+, må vi støtte og heie på."

Noen så oppgaven og kjente det som et kall å bruke tid blant barn, noe vi gleder oss over. På samme måte støtter vi at noen opplever det som et kall å arbeide blant gruppen 25+. Vi gleder oss over det også, og ønsker at mennesker gjennom dette skal få hjelp for både troen og livet.

Les mer om nysatsningen 25+ i Misjonssalen Oslo her.