fastmontert

Lokale tiltak og fastmonterte stoler

Det er nå kommet en avklaring rundt "fastmonterte stoler" og nye lokale tiltak i regionen.

Fastmonterte stoler
De siste dagene har Norges kristne råd jobbet med en definisjon av "fastmonterte seter", og hva som forstås som et fastmontert sete.

Utdrag fra smitteveilederen til Norges kristne råd: 

 • Fra og med 09.11.2020 har regjerningen innført nye og strengere antallsbegrensninger for innendørs arrangementer på offentlig sted som gudstjenester og møter i kirkelig regi er:

  a.) Maksimum 50 tilstede samtidig når publikum ikke sitter i fastmonterte seter.

  b.) Maksimum 200 til stede når alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

  Definisjoner:

  • Kirkebenker regnes ikke som fastmonterte seter.

  • Sammenkoplete/frittstående stolrekker regnes ikke som fastmonterte seter selv om de er skrudd fast i golvet.

  • Fastmonterte seter er seter som er montert på en slik måte at publikum ikke kan hekte dem fra hverandre og flytte på dem.

 • Ansatte, frivillige eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet dersom disse kan benytte egen inngang og ikke tar plass i forsamling i løpet av gudstjenesten/møtet. Alternativt må disse ankomme og forlate lokalet i for- og etterkant av øvrige gudstjeneste- deltakere.

Hele smitteveilederen til Norges kristne råd finner du  her
NLM sin smitteveileder finner du her.

Lokale tiltak 
Det er meldt om nye lokale tiltak for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som vil tre i kraft natt til tirsdag. Disse tiltakene skal behandles politisk i dag, 9.november, og kommunene vil oppdatere sine hjemmesider i etterkant av dette. 

Tiltakene som påvirker vår virksomhet mest vil være paragraf 7 og 8. 

Utdrag fra forskriften: 

§ 7 Forbud mot grupper med mer enn 10 personer
Det innføres forbud mot all breddeidrett og alle fritidsaktiviteter for voksne over 20 år som foregår i grupper med mer enn 10 personer.

§ 8 Meldeplikt ved arrangementer
Arrangør av arrangementer med mer enn 20 deltakere skal sende melding om dette til kommunen. Meldingen skal sendes via elektronisk meldesystem og inneholde opplysninger fastsatt av kommunen. Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.

Resten av forskriften for Stavanger kommune finner du her. Det er meldt at samme forskrift vil være gjeldende i Sandnes, Sola og Randaberg. 

 

-NLM region sørvest