Rolf Lavik taler

Bibelhelg på YouTube

Høstens bibelkurs på Åsen menighetshus ble i år overført på facebook og YouTube.

Tradisjonen tro, var det også i år bibelkurs over fem kvelder på Åsen menighetshus. Jostein Solberg fra Normisjon hadde temaet «I Guds nærhet» og Rolf Lavik fra NLM hadde temaet «For at dere skal vite at dere er frelst» - en gjennomgang av 1.Johannesbrev.

Andakter på Facebook og YouTube.
Opplegget var som tidligere: Bibeltimer, mat, gruppesamtaler. Det var  godt oppmøte av folk i alle aldre. Men årets bibelkurs var mer utadretta. Da koronakrisen traff oss i vår, startet nemlig Malvin Torsvik med å produsere videoandakter. Disse legges ut på facebooksida til Åsen menighetshus og på YouTube (søk på «Åsen misjonsforening»).

Mange ser på.
Det var derfor naturlig at bibelkurset også ble tatt opp og lagt ut på de samme kanalene. Erfaringen er at det er mange som er inne og ser på.

Noe for dere?
Du og din forening kan fritt bruke disse opptakene.
Kanskje kan dere stjele idèen og produsere noe selv?
Slik når forkynnelsen videre ut og kanskje til noen som ellers ikke hadde hørt.
Det er viktig i en koronatid.