Penn og ukeplan for planlegging

Arrangementsplan våren 2021

Tid for å legge noen planen for 2021?

I en tid hvor vi har måtte avlyse både leirer og andre arrangement, er det gjerne litt rart å legge planer for neste halvår!

Det er mange ting som er usikkert for tiden, men vi ønsker å planlegge for normal aktivitet, og så får vi heller ta forbehold om at smittesituasjon og smittevernregler kan medføre at vi må tenke annerledes når den tid kommer.

Vi ønsker å invitere til samlinger for både små og store, unge og voksne også i den kommende tiden. Vi trenger å møtes som mennesker, og vi ønsker å legge tilrette for møteplasser hvor vi også kan få et møte med Jesus. Vær med å be om at det kan bli mulig også i framtiden!

Arrangementsplan våren 2021.pdf

Nasjonalt