People

Forkynnersamling

Velkommen til forkynnersamling 31.oktober på Misjonssenteret i Drammen.

Region øst inviterer igjen fritidsforkynnere og andre interesserte til forkynnersamling lørdag  31.oktober. Temaet for samlingen er frimodighet. Vi lever i en tid hvor kristen tro møter motstand fra mange hold. Hvordan kan vi beholde frimodigheten og forkynne til frimodighet i vår tid? Dette vil vi snakke mer om på forkynnersamlingen.

Stedet for forkynnersamlingen vil være på Misjonssenteret i Drammen, Konnerudgaten 22. Med tanke på servering har vi behov for å vite hvor mange som kommer. Påmelding sendes til Frode Granerud på fgranerud@nlm.no eller på telefon 99 73 51 80, helst innen 26. oktober.

Vi håper du vil være sammen med oss denne dagen, dele fellesskapet, og få nyttig påfyll og inspirasjon til tjenesten. 

Program
Martha Krogedal Myklebust

Vennlig hilsen 

Ernst Jan Halsne

Regionleder, region øst

 

Frode Granerud

Forkynnerutvikler, region øst