Klima

Bibel- og seminarhelg på Haugetun fhs

Tema for helgen er endetid og klimakrise. For hva betyr det egentlig å følge Jesus i møte med klimakrisen?

Hva betyr det å følge Jesus i møte med klimakrisen? Kristne lever i en spenning: Vi venter på at Gud en dag skal avslutte denne verden. Samtidig har vi fått ansvar for å ta vare på jorden så lenge den består. Hvordan skal vi forstå denne spenningen?

Seminaret vil gi innføring i dette temaet.

Vi trenger også hjelp til å manøvrere i jungelen av påstander om klimaendringer og klimakrise. Og ikke minst ønsker vi å stille spørsmålet: Hvordan hjelpe hverandre til å leve rett?

Program:

Fredag 09. oktober
19.00 - 21.15: Endetid – trussel eller håp? v/Tove Rustan Skaar
Kaffe og kveldsmat i pausen.

Lørdag 10. oktober
11.00 - 12.30: Hvorfor bry seg om klima når jorden skal bli ny? v/Tove Rustan Skaar
12.30 - 13.15: Pizza
13.15 - 14.00: Klimaendringer – hva vet vi egentlig? v/Per Ivar Våje
14.00 - 14.15: Pause
14.15 - 15.00: Panelsamtale, med tema: Hva betyr det å følge Jesus i møte med klimakrisen? 

Samtalen ledes av Morten Dahle Stærk. Deltagere: Tove Rustan Skaar, Per Ivar Våje og Frode Granerud.

Annen info:

Bidragsytere:
• Frode Granerud: områdearbeider i Østfold, Region Øst av NLM, bosatt på Hvaler
• Tove Rustan Skaar: forkynner og skribent, tidligere høgskolelektor på NLA, Staffeldtsgate, bosatt i Lillesand
• Morten Dahle Stærk: generalsekretær i Menneskeverd, bosatt i Rygge
• Per Ivar Våje: seniorrådgiver i seksjon for diakoni og samfunn i Kirkerådet, bosatt i Spydeberg

Sted: Haugetun folkehøyskole, Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy

Ingen påmelding!

Pris: Seminaravgift inkludert mat: fredag kr. 75, lørdag kr. 150, eller samlet kr. 200. Betaling ved frammøte: kontant eller vipps.

Spørsmål?
Kontakt: Boe Johannes Hermansen tlf. 99612822 – e-post: bojohermansen@gmail.com Eller: Frode Granerud tlf. 99735180 – e-post: fgranerud@nlm.no

Arrangører: NLM, Normisjon, DELK, i samarbeid med Frikirken

Her finner du programmet i PDF.