Anna

Ny utviklingsleder på plass i NLM region øst

Anna Lindbak Hørte (26) starter i 100 % 1. november 2020.

Etter at Jon Georg Fiske sa opp stillingen som utviklingsleder i juli, har prosessen med å finne en etterfølger pågått.

Anna Lindbak Hørte (26) er oppvokst i Oslo, har gått videregående på Kristelig Gymnasium (KG) og har relevant erfaring fra både LAGET, Frikirken, Den norske kirke og Ungdom i Oppdrag. Fra 2014 til 2017 jobbet hun fulltid som en del av lederteamet for Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskoler (DTS) i Skien og Rogaland.

Spennende og allsidig erfaring

–Anna har en spennende og allsidig erfaringsbakgrunn som jeg tror vil være positivt med tanke på å se barne- og ungdomsarbeidet med friske øyne, utrykker lederen for NLM ung region øst Gjermund Nordhus.

Oppfølging og videreutvikling av barne-, tweens- og ungdomslag og ledere er noe som vil være en del av stillingen.

Velkommen

Hun er nylig ferdig med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Hauge School of Management, NLA Høgskolen, med blant annet organisasjon, ledelse og innovasjon. Når hun starter i NLM region øst kommer hun fra en stilling som prosjektkoordinator i CREWS, et fellesskap av unge entreprenører, arbeidere og frivillige som samarbeider for å gi unge tro på fremtiden.

– Vi ønsker henne velkommen inn i medarbeiderfellesskapet i regionen, og inn i staben ved regionkontoret i Sinsenveien 25, avslutter leder NLM ung region øst Gjermund Nordhus.