Liavoll barnehage

Takknemlig for 42 år med Liavoll barnehage

Liavoll barnehage, som driver NLM Midt-Norge sitt største arbeid blant barn i Orkland kommune, er nå inne i sitt siste driftsår. I forrige uke ble det bestemt at barnehagen skal avvikles innen 1. august 2021.

Liavoll barnehage startet i 1978 og har en kapasitet på 40 plasser, fordelt på to avdelinger. I dag er det 24 barn i barnehagen.

Behov for nytt barnehagebygg

Barnehagen har vært i de samme lokalene i sentrum av Fannrem helt siden starten, og det har vært et stadig økende behov for forbedringer av lokalitetene. Ansatte og styret har vurdert det uaktuelt å renovere nåværende bygg. Det har derfor i flere år vært jobbet med planer for en ny og mer tidsriktig barnehage med tre avdelinger, på samme tomt som dagens bygg.

Liavoll barnehage har hatt mye kontakt med kommunen i forbindelse med byggeplanene. I et møte i januar 2017 stilte kommunen seg positiv til at barnehagen skulle utbygges. «De bekreftet at en utvidet barnehage skulle være en del av kommunens barnehagetilbud i framtida,» sier styreleder Jostein Magne Krutvik.

Krutvik Jostein
Jostein Krutvik:Styreleder for Liavoll barnehage Privat

«I starten av sommeren i år var arbeidet med det nye barnehagebygget kommet så langt at det gjensto bare avslutningen for lånefinansieringen. I den forbindelse formidlet Orkland kommune at de kun ville gi driftstilskudd for samme antall barn som i dag, og ikke et høyere antall som de nye byggeplanene forutsatte. Det ga derfor ikke mulighet for å utvide antall barnehageplasser på Liavoll barnehage. Dermed er ikke det økonomiske fundamentet på plass for å starte utbygging,» sier styrelederen.

Ikke økonomisk forsvarlig

Styret for Liavoll barnehage konkluderte da i starten av september med at slik situasjonen var blitt, syntes det ikke å være økonomisk forsvarlig å iverksette nybygg. Styret tilrådde derfor en styrt avvikling av barnehagen.

«Både ansatte og barnehageeier synes dette er trist og beklagelig, men vi ser ikke at det er mulig å drive videre,» sier Jostein Krutvik.

Takknemlig for 42 år

Regionstyret for NLM Midt-Norge har fulgt byggeplanene ved Liavoll barnehage i flere år. I februar 2019 la de styremøtet til Liavoll for å se på lokalene og bli bedre kjent med barnehagen. Regionstyret opplever det smertelig at barnehagen nå går mot avvikling, men ser heller ingen annen utvei når de økonomiske forutsetningene ikke muliggjør en utbygging. Regionstyret er samtidig veldig takknemlig for de 42 årene Liavoll har vært en misjonsstasjon på Fannrem!

Liavoll barnehage er en del av NLM-barnehagene AS, og har hatt en tett dialog med NLM-barnehagene AS i hele planleggingsprosessen. På bakgrunn av vurderingene fra styret for Liavoll barnehage og regionstyret, vedtok NLM Barnehagene AS i forrige uke at prosjektering av nytt bygg avsluttes og barnehagen avvikles innen 1. august 2021.

Fokus på barna

Daglig leder Sølvi Grønning synes det er både vemodig og trist at barnehagen skal avvikles. Hun forteller at de ansattes fokus nå er å gi barna et godt pedagogisk tilbud dette siste året. De har en svært god ansattgruppe som vil stå på for å være der for barna og gi dem et godt tilbud.

Grønning Sølvi
Sølvi Grønning:Daglig leder i Liavoll barnehage Privat

Oppfordring til forbønn

Dette siste året blir et spesielt år for både ansatte, barn og foreldre ved Liavoll. Vi oppfordrer derfor misjonsvennene i Midt-Norge til å huske Liavoll barnehage spesielt i bønn denne tiden.