Sonja

Ny leir- og lagsutvikler

1.januar 2021 starter Sonja Leirvik i en 60 % stilling i NLM region øst, på Solåsen, i Vestfold og Buskerud.

Sonja Leirvik kommer fra Fredrikstad, er gift med Johan og har en sønn. Hun har en bachelor i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole og studier i Tverrkulturell erfaring fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Tidligere har hun blant annet jobbet som barne– og familiearbeider i NLM region sør, vært utsending for NLM i Japan samt ulike stillinger i Frikirken.

For tiden bor hun på Hægeland i Vennesla kommune og jobber som konstituert leder for NLM ung region sør.

I jobben som leir- og lagsutvikler vil arbeidsoppgaver være oppfølging og utvikling av leirarbeidet på Solåsen og lagsarbeidet i områdene Vestfold og Buskerud. Knytte tettere bånd mellom lag og leir vil også være en del av dette.

Hun overtar etter Ewa Moldekleiv som slutter i desember 2020.