Fra medarbeidersamling på Utsyn i 2018.

Personalnytt i Region sørvest

De fleste endringer i stillinger i regionen kommer som regel ved oppstart av høstens virksomhet.

Det kommer her en oversikt over statusen ved starten av september:

  • Maria Hodne (27) fra Evje er ansatt i 50 % stilling som menighetsutvikler i Fokus Hverdagsmenighet på Klepp.
  • Siren Klungland Moi har sagt opp sin stilling som trosopplæringsleder i Fokus Hverdagsmenighet etter endt permisjon, og forsetter i stillingen som felleskapsutvikler i regionen.
  • Eirikur Arildsson Melberg har sagt opp sin stilling som administrasjonsleder på ung avdeling etter endt permisjon.
  • Lilly Øygarden har sagt opp sin stilling som prosjektleder for Sommertreff.
  • Ola Aasland Vold har sagt opp sin stilling som forsamlingsleder på Jørpeland.
  • Geir Tore Salmelid har fått forlenget sin permisjon til 1.9.2021
  • Anita Hollund Pedersen har fått utvidet sin prosjektstilling som ungdomsarbeider i Misjonshuset i Haugesund/KVH ut året.
  • Preben Solvang er tilbake fra sin permisjon som forkynner og barne- og ungdomsarbeider.