Gaver.

Stor økningen i enkeltgaver og fast givertjeneste

Gaveinntektene via enkeltgaver og fast givertjeneste har økt med 1,8 millioner kroner, 200.000 mer enn nedgangen fra misjonsfellesskapene.

Regnskapstallene ved utgangen av juli måned for Region sørvest viser en gaveinntekt på 21,5 millioner kroner. Dette er 2 million under budsjettet. Sammenligner vi tallene med fjoråret, viser de en nedgang på 78.000 kroner. Innbetalingen fra misjonsfellesskapene har gått ned med ca. 1,6 millioner på grunn av låg virksomhet i koronatiden. Enkeltgaver (+730), fast givertjeneste (+700) og giro gjennom Utsyn (+390) har derimot steget med over 1,8 millioner kroner.

Driftsutgiftene, som er på 9,8 millioner kroner, ligger 3,6 millioner under budsjettet, og er 2,3 millioner lavere enn ved utgangen av juli i 2019. Nedgangen skyldes reduserte lønnskostnader på grunn av permitteringer og reduserte varekostnader som en følge av avlyste arrangement.

Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) er på 13,8 millioner kroner. Dette er 1,15 millioner kroner mer enn budsjettert og 1,8 millioner mer ved same tidsrom i fjor.

Gjenbruksbutikkene i regionen har ved utgangen av juli måned overført 2.363.000 til NLM sentralt. Dette er 838.000 million mindre enn ved tilsvarende periode i 2019.

- Vi kjenner på en utrulig stor takknemlighet til våre mange givere som i en krevende tid har økt givertjenesten, gjennom fast givertjeneste og enkeltgaver, med mer enn nedgangen i inntektene fra våre misjonsfellesskap. Dette sier en glad og lettet regionleder Kolbjørn Bø i en kommentar til regnskapsrapporten. Vi er takknemlige for at vi har mange beviste givere som ser på givertjenesten som en del av misjonskallet, sier Bø.

Regionlederen er spent på høsten. Ikke minst når det gjelder julemessene, som er svært viktig for økonomien til NLM. Han legger derfor til:

- Det er viktig at vi fortsatt står ved i kallet når det gjelder givertjenesten.