Regionstyret

"Nytt" regionstyre og BUR

Regionstyret har konstituert seg med Sverrir Olafsson som leder og Heidi Holtskog som nestleder. BUR har konstituert seg med Per Magnus Austnes som leder og Øystein Johansen som nestleder.

Både regionstyret og BUR velges av regionårsmøtet. I år ble dette møtet avlyst på grunn av korona-pandemien. Alle medlemmene i styrene ble derfor bedt om å ta et ekstra år. Alle i regionstyret og de fleste i BUR har tatt på seg å fortsette.

Regionstyret består nå av:
Sverrir Olafsson - styreleder
Heidi Holtskog - nestleder
Hallgrim Barlaup
Lise-Kari Tennfjord Engås
Jørn Asle Lillebø
Anna Sæther
Lars Birger Stige (1. vara)
Ruth Brennhaug Staurseth (2. vara)

 

Øystein Johansen og Per Magnus Austnes i BUR
BUR:Leder Per Magnus Austnes (til høyre) og nestleder Øystein Johansen. Geir Henning Tunheim

 

BUR består av:
Per Magnus Austnes - leder
Øystein Johansen - nestleder
Nina Bergfjord
Olianna Johansson
Åshild Valbø Sæther
Asle Stenberg (1. vara)