Norsjø ungdomssenter

Norsjø ungdomssenter selges

I mange år har det vært spørsmål og debatt om Norsjø Ungdomssenter og veien videre. Hovedstyret i NLM har nå vedtatt å selge leirstedet etter innstilling fra regionstyret i Region sør.

– Det har vært en lang og grundig prosess med flere åpne møter og spørreundersøkelse. Saken er behandlet i regionstyret og Norsjøstyret i flere omganger og de ansatte har hele tiden vært involvert og informert, sier Sven Åge Solli som er fungerende regionleder i Region sør. – Regionstyret og regionledelsen har forståelse for at dette er en vanskelig sak for mange. 

Hovedstyret (HS) vedtok salg

HS behandlet saken i sitt møte 4.september 2020 og fattet følgende vedtak:
«Hovedstyret takker Region sør for en grundig og åpen prosess knyttet til fremtiden for Norsjø Ungdomssenter og godkjenner salg av eiendomsmassen, herunder «bestyrerboligen», med de forutsetningene som fremkommer i innstillingen. Hovedstyret opplever det som viktig og flott at leirstedet fortsatt kan fungere som et redskap for å nå barn og unge i regionen.

En fremtidig salgsgevinst bes benyttet i tråd med regionen overordnede strategi, fortrinnsvis i det geografiske nedslagsfeltet leirstedet har representert.» 

Leirdriften fortsetter

1.januar 2021 blir Norsjø overtatt av den nye eieren, Jarl Olav Rugtveit. Han er barnebarnet til de som gav tomta til Norsjø. – Rugtveit har ønske om at det fortsatt skal være leirer og kristne arrangement på stedet, og det er gjort avtale om bruk av Norsjø til fem ulike weekender i 2021, og det er ønskelig å få til ytterligere to weekender, forteller Solli. 

Arbeidet videre i Telemark

– Vi i regionledelsen ønsker å være mest mulig tilgjengelige for spørsmål, kommentarer og innspill etter at det nå er vedtatt å selge Norsjø. Det er viktig for oss, sier Solli. Derfor inviteres det blant annet til en samling på Misjonssenteret i Skien, Ulefossveien 44, mandag 28.september klokka 18.00. – Alle misjonsvenner som ønsker å komme er hjertelig velkomne til å være med på den samlingen. Mitt ønske er at vi også den kvelden kan se fremover, og at vi sammen kan samtale om hva vi ønsker og kan få til i arbeidet vårt i Telemark. Ellers er det selvfølgelig ikke bare på møte den 28/9 vi ønsker å være tilgjengelige. Alle er når som helst velkommen til å ta kontakt. Vi erkjenner at vi ikke har lykkes med å skape en ønsket utvikling og vekst i arbeidet i Telemark etter regiondannelsen, derfor kommer vi til å øke fokuset på den østlige delen av regionen, avslutter Sven Åge Solli.

Påmeling til møte 28/9, trykk HER eller ring 38 02 44 32.

Du kan lese mer om salget av Norsjø på regionsidene i Utsyn nummer 12.