Martha

Midlertidig engasjement i regionadministrasjonen

Martha Krogedal Myklebust (23) er ansatt i en 40% stilling.

Det er ny høst og en del endringer på personalfronten i NLM region øst. Noen er på vei ut, noen er på vei inn og noen er i helt eller delvis permisjon.

I forbindsele med at Håkon Rydland har fått innvilget noe permisjon fra sin stilling som kommunikasjonsmedarbeider i høst, i tillegg til at Jon Georg Fiske har gått ned fra 75 % til 30 % fra 1. september 2020 som Utviklingsleder, har det blitt behov for en midlertidig løsning.

I den anledning er Martha Krogedal Myklebust ansatt i et midlertidig engasjement som administrasjonskonsulent frem til 30.11.2020. Hun skal bistå i arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjonsarbeid og administrasjon.

– Jeg er veldig glad for at dette la seg så godt til rette, sier leder NLM ung region øst Gjermund Nordhus.

Martha er fra Ganddal, bor og studerer i Oslo til å bli lærer.

– Vi ønsker henne velkommen inn i medarbeiderfellesskapet, avslutter Gjermund Nordhus.