Nye Skoghus på innvielsesdagen

Innvielse av nye Skoghus

30. august gikk flagget til topps, og rundt 115 personer fra «fjern og nær» var samlet til innvielsesfest!

Av smittevernhensyn måtte antallet begrenses, men det var mulighet å følge arrangementet via nett, noe som flere benyttet seg av. 

Endelig!

Denne dagen hadde mange sett fram til. Endelig var byggeprosjektet ferdig, og flere gav uttrykk for at de kjente på «klumpen i halsen».

Med skriftlesing og bønn av Skoghus-brukere i alle aldre, ble bygget innviet. Skoghus sin visjon er at «all aktivitet på Skoghus er med ønske om å få flere mennesker i kontakt med Jesus». 

Gaver og hilsener

Det ble overbrakt hilsen og gave fra Metodistkirka Finnsnes og Lenvik menighet. Lenvik menighet hadde kjøpt byggeklosser som kan bli til glede for små og store. «Når ungene bygger med disse byggeklossene vil tårnet bli revet ned. Men her er de på et sted hvor de får formidlet noe som de kan bygge livet sitt på, et bygg som ikke raser sammen», sa sogneprest Ruth Astrid Stellmacher i sin hilsen. I tillegg var det både blomsterhilsen og pengegave fra flere andre.

Fullføre oppdraget

Leder i NLMs hovedstyre, Raymond Bjuland talte, med utgangspunkt i Rom 10,13-17. Vi er med i en stor sammenheng, og Gud trenger oss der vi er til å fullføre oppdraget. Jesus møtte mange ulike enkeltmennesker i ulike livssituasjoner. Jesus sitt «kom», er en invitasjon til å komme til han å finne hvile. Han avsluttet med hilsenen fra 1. Kor. 15, 58; «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.»

Linda Irene Tråsdahl og Bente Anita Bjørnholm sang, og FIMIS-bandet gav godt tonefølge til fellessangen.

Dette er startsskuddet

Magnar Emil Eggebø, som har vært daglig leder og byggeleder for prosjektet, ble takket av. Hanne Steinsland Sele skal nå lede driften videre. "Byggeprosjektet er avsluttet, innvielsen er startskuddet for det som skal skje videre", sa Magnar Emil.  

Det ble gitt rundt 45 000 i gave til Skoghus i tillegg til loddsalg.

Etter middagsservering, var det familiemøte med basar, og trekning av forhåndsolgt lotteri. Til sammen gav dette et resultat på 156 000 kroner.

 

Se festen og bilder på facebook

Den digitale overføringen fra innvielsen og flere bilder kan ses på Skoghus sin facebookside.