Person som leser i Bibelen

Konfirmant Midt-Norge

Konfirmantopplegget i NLM Midt-Norge endres fra og med høsten 2020. Under får du svar på de fleste spørsmål.

Hva?

Undervisningen blir en del av leirkonseptet ReGaze. Undervisningen går over en periode på 2 år, som inkluderer deltakelse på 3 leirer årlig. Konfirmantene blir med dette en del av et større fellesskap, men får samtidig ekstra undervisning som er målrettet for konfirmantene.

Konfirmantopplegget er et fullverdig undervisningstilbud. Etter endt undervisning kan man konfirmeres i en av NLMs forsamlinger eller følge undervisningen som et supplement til annen undervisning.

 

For hvem?

Ettersom undervisningen foregår over 2 år, er oppstart satt til høsten man begynner i 8. klasse. Undervisningen fullføres da våren i 9. kl., med konfirmasjonshandling samme vår. 

 

Hva med dem som begynner i 9. kl. i år?

De som begynner i 9. klasse, har bare mulighet til deltakelse på ReGaze over 1 år. Derfor vil det i år, i en overgangsfase, bli lagt opp til noen kveldssamlinger i tillegg til leirene. Dato for disse samlingene avtales etter påmeldingsfristen.

 

Når?

ReGaze-leirene for skoleåret 20/21 har følgende datoer:

25.-27. sept.: ReGaze Høst (Søvassli)

30. des.-1. jan.: ReGaze Nyttår (Laberget)

12.-14. mars: ReGaze Vår (Søvassli)

 

Pris?

Regnestykket i tabellen under tar utgangspunkt i deltakelse på 3 leirer pr. skoleår.

Alternativ 1 gjelder for dem som begynner i 8. klasse, som følger undervisningen over 2 år.

Alternativ 2 gjelder for dem som begynner i 9. klasse, og som derfor bare kan følge undervisningen over 1 år. Dette alternativet er kun tilgjengelig i år, i en overgangsfase.

 

Alternativ 1

(undervisning over 2 år)

Alternativ 2

(undervisning over 1 år)

ReGaze Høst

1 170

1 170

ReGaze Nyttår

1 030

1 030

ReGaze Vår

1 170

1 170

Kveldssamlinger

 

600

Undervisningsmateriell

40

40

Subsidiering (pr. leir)

-400

-400

Leirklubbrabatt*      (pr. leir)

-100

-100

Sum (pr. skolerår)

2 010

2 610

Mindre prisendringer kan forekomme.

*Forutsetter medlemskap i leirklubben. Dette koster 100 kr/kalenderår.

Fakturering skjer i etterkant av hver leir.

 

Påmeldingsfrist?

10. september (melder du deg på konfirmantundervisning blir du automatisk meldt på ReGaze og trenger ikke å melde deg på leir i tillegg).

Trykk på lenken for å komme til påmeldingen:

https://nlm.no/arbeid-i-norge/dette-gjor-vi/leir/region-midt-norge/2020/08/konfirmasjonsundervisning-202021/