Årsmøteforside 2020

Regionårsmøtet 2020 - NLM region øst

Regionens årsmøte 2020 blir arrangert i Misjonssalen Oslo tirsdag 22. september.

Koronapandemien og smitterisikoen legger noen føringer som gjør at dette blir svært annerledes enn normalt. Men vi håper og ber om at det blir en viktig og god samling som kan inspirere og motivere til fornyet glede og innsats for misjonsarbeidet. Innkalling med saksdokumenter er sendt alle regionens fellesskap.

Vi planlegger slik at myndighetenes retningslinjer for godt smittevern følges. Det betyr at ved dette årsmøtet er det kun utsendinger og inviterte som får anledning til å delta.

Vi vil oppmuntre alle lokale fellesskap til å melde på utsendinger med stemmerett, og sende påmelding innen 17. september. Vi vil takke deg som ikke kan delta, for at du vil huske årsmøtet i forbønn. Samtidig gir vi her alle som ønsker det, anledning til å sette seg inn i saksdokumentene som legges frem for årsmøtet til behandling.

Du kan finne årsmøtedokumentene her.

Last ned fullmaktskjema for utfylling i Word her.  

Last ned fullmatskjema for utfylling i PDF her

Ernst Jan Halsne

Regionleder