Fra møtet på Forsand 10.7

Sommermøter i Ryfylke

Sommeren 2020 ønsket misjonsfolket i Ryfylke å ha et møtetilbud hver søndag, og ønsket var at folk fra ulike bygder vil besøke hverandre.

Det var møter allerede fra midten av juni. Første samling i juli var på Heia søndag 5. august. Den søndagen var det Stein Sandvik som talte. Oppslutningen var god, og det kom folk både fra Strand og Hjelmeland.

Helga 10.-12. juli var det Forsand som hadde sommermøter hele helga. Taler var Egil Skutlaberg, som forkynte Guds ord ut fra 1 Peter kapittel 1. Oppslutningen var gledelig stor. Utenom Forsand, var det folk fra de fleste bygdene i Strand på møtene.

Søndag 19. juli kl.11.00 er det møte på Tau bedehus, med Ove Sandvik som taler. 26.7 kl.11.00 taler Terje Thorsen på Jørpeland bedehus, mens Magne Vatland taler på Bjørheimsbygd bedehus søndag 2. august kl.11.00. Stevnesommeren i Ryfylke avsluttes med Helgøystevnet søndag 9. 8 kl.14.00. Per Tveten taler og synger på dette stevnet.