Deltakere på årsmøtet på Finnsnes. Glade!

Vellykket regionårsmøte via nett

Med folk samlet i Bodø, på Finnsnes og i Tromsø fikk vi både gjennomført årsmøtet og kjent på fellesskapet under årets regionårsmøte.

Lørdag 13. juni ble datoen for regionårsmøtet for NLM region nord 2020. Selv om litt teknisk plunder måtte forseres ble både møte med sang, bønn og forkynnelse gjennomført, årsmøte utført og valg gjort. Til sammen var 68 utsendinger registrert noe som er bare litt lavere enn ved ordinære årsmøter. 

Kristian Johansen oppmuntret, trøstet og kalte til tjeneste fra teksten i Johannes 15:4-5
Ord til oppmuntring:Kristian Johansen trøstet, oppmuntret og kalte med utgangspunkt i Jesu ord fra Johannes 15:4-5. Karin Kvalvik-Johansen

Med deltakere i Betania i Bodø, Nordborg på Finnsnes og Fjellheim i Tromsø var den geografiske deltakelsen i alle fall til dels dekket. Takket være godt kompetente folk på teknikk kunne alle steder delta i samtalen. Vi hadde møteledelse fra Finnsnes, tale fra Bodø og piano fra Tromsø! Flere gav også tilbakemelding om at "vi kjente på fellesskapsfølelsen". Alle stedene hadde videooverføring i tillegg til lyd. 

Selv om programmet var enklere ble altså årsmøtet med sine strengt nødvendige saker gjennomført. Her er resultatet av valgene: 

I valgnemnda ble Per- Inge Søreng og Elisabeth Kringstad valgt inn som faste medlemmer og Anders Rege som 1. vara. Fra før sitter Lisbeth Fjell Leithe, Lise Jannie Gundersen og Vegard Svensen. 

I Barne- og ungdomsrådet ble Irene Vassbø og Jon Harald Flå valgt inn mens Anders Rege ble 1. vara, Monja Bråthen 2. vara og Siv Anita Volle 3. vara. Fra før sitter Håkon Garvo, Frøydis Hafredal og Helene Kallevik. 

I regionstyret ble Johannes Sæleset, Ragnar Falch Gundersen og John Olav Enoksen valgt inn som faste medlemmer med Anne Christine Viste som 1. vara og Kjell Iversen som 2. vara. Fra før sitter Katrine Gran Andersen, Even Petter Olsen, Vidar Søyland Pettersen og Øivind Søreng. 

Fra gruppa som var samlet i Tromsø.
Fra Tromsø:Godt med plass til trygg avstand mellom stolene. Kathrine Tolo Vassbø