Takkesamling

Engasjerte ungdommer på Lundeneset!

Ungdommer på Lundeneset har vært engasjert i barne- og ungdomslag, fengselsbesøk, andaktsteam og tjenestegrupper for møtene på skolen.

9.juni var det «takkesamling» for LVS-team og tjenestegruppene på Lundeneset.

Det har vært ca. 35 elever i sving på LVS-team dette året. De har vært med på fengselsbesøk, barne- og ungdomslag og andaktsteam. Kristoffer Georg Aase er teamkoordinator, og han meldte om gode tilbakemeldinger fra lokale lag. 

Takkesamling på Lundeneset
Håvard Brekkå

Eirik Løland er ungdomsarbeider på Lundeneset, og takket alle elevene som er engasjert i tjenestegrupper for kristne møter på skolen. Ca. 50 elever var med på samlingen. Enkelte er med i både tjenestegruppe og team. Miljøarbeiderne Håvard Sande og Hanna Kirkeli har også vært engasjert i dette arbeidet, og har hatt fast kontakt med både LVS-team og tjenestegrupper.

Takkesamling på Lundeneset
Håvard Brekkå