Blomster

Takk

Vi ønsker å rette en stor takk til våre annonsører!

Annonsene er viktige for oss, for å kunne ha økonomi til å sende informasjon om arbeidet Misjonssambandet står i. Misjonssambandet region nordvest har et aktivt misjonsarbeid både i vår region og også gjennom våre ca 20 utsendinger til andre deler av verden. 

Vi ønsker å takke våre annonsører for støtten høsten 2021. Koronapandemien har gjort at aktiviteten flere steder har vært begrenset de siste to årene. Samtidig har vi som mange andre måttet justere og utvikle arbeidet slik at vi på andre måter kan nå ut. Nå er vi i gang igjen, og vi ønsker å satse videre fremover, og vi er veldig takknemlige for at bidraget fra våre annonsører gjør dette mulig. Hjertelig takk!

 

sponsorer
Region nordvest