Fra samlingen på Solgry.

Vellykkede samlinger

På lørdag og søndag, 6.-7. juni ble arrangerte Region sørvest, samlinger på Holmavatn misjonssenter og Solgry ungdoms- og misjonssenter med god oppslutning.

Hovedbegrepet for virksomheten på regionens leirsteder i sommer er «Sammen i sommer, og arrangement for voksne hadde overskriften «Påfyll».  Det var opprinnelig planlagt samlinger lørdag og søndag på begge leirstedene, men da påmeldingen var lav en uke før arrangementshelga ble det bestemt å ha endagssamlinger.  Arrangementene hadde en ramme på 50 deltakere i henhold til gjeldende restriksjoner knyttet til korona-saken, og det var påmelding. 

Holmavatn

På Holmavatn var det invitert til samlinger lørdag, og her var det 42 påmeldte.  Taler var sangevangelist Per Tveten og representanter for arbeid i lukkede områder for kristen virksomhet deltok også.  Møtedagen ble gjennomført i slott sommervær. 

Solgry

På Solgry var det invitert til samlinger på søndag, og her var det 50 som deltok.  De fleste kommunene i denne delen av regionen var representert.  Taler var Jan Helge Aarseth og her var det også besøk av utsendinger fra områder som er lukket for kristen virksomhet. På Solgry var det «innevær» men det satte ingen demper på arrangementet. 

Godt å komme sammen

De som deltok på samlingene opplevde det godt å komme sammen etter noen måneder hvor det av naturlige årsaker ikke har vært virksomhet på våre leirsteder.

Kollektene gikk til leirstedene, og på Holmavatn kom det inn kr 6.500 + det som kom inn på Vipps.  På Solgry kom det inn kr 15.500.