Ny ansatte i NLM Region sør

Nytt på ansattfronten

Det skjer spennende ting på ansattfronten i regionen, og vi gleder oss over å ønske to nye medarbeidere velkommen fra høsten. Det blir også en endring i regionledelsen fra slutten av sommeren.

Forsamlingsarbeider i Skien
Mathias Eftevand går fra august inn i stillingen som forsamlingsarbeider i Misjonssenteret i Skien. Det er en stor glede å se at flere unge har blitt en del av arbeidet i Misjonssenteret det siste året, og veldig flott at vi også får på plass en fast ansatt! Vi ber om at det må få være med å bygge forsamlingen videre i tiden fremover! 

Mathias er utdannet ingeniør og jobber til daglig i Sweco, samtidig som han nå altså går inn som forsamlingsarbeider i 20% stilling. Mathias har tidligere vært engasjert som forkynner i NLM Region midt-Norge og har god erfaring som forkynner herfra. 


Barne- og familiearbeider Vestre Agder
Vi har nå også gleden av å kunne fortelle at Signe Olava Lindefjell Birkeland går inn i en stilling som barne- og familiearbeider i Vestre Agder fra 28. august. Signe er utdannet vernepleier og har tidligere jobbet med barne- og ungdomsarbeid i MIsjonssalen Sandnes og på Tryggheim skoler. 

Signe Olava bor i Konsmo og vil jobbe med barne- og familiearbeidet i områdets mange barnelag og felleskap. 

Det er en stor velsignelse å ha fått inn to unge og engasjerte medarbeidere i vårt arbeid, og vi gleder oss til de snart er på plass! . 


Konst. regionleder
Sven Åeg Solli går fra 20. juli inn som konst. regionleder, da Livar Veggeland skal ha 15 ukers farspersmisjon denne høsten. Leif Holthe vil da også være en del av regionledelsen, sammen med Sonja Leirvik som er konst. UNG-leder. 

Vi har stor grunn til å være takknemlige for at mange brikker har falt på plass når det det kommer til ansattsituasjonen, og ser frem til en ny høst! La oss be om at det må få bli en høst som får være med å bringe mennesker til Jesus!