Nytt konfirmantopplegg i NLM Midt-Norge

Nytt konfirmanttilbud i NLM region Midt-Norge

Vi har den glede å meddele at Region Midt-Norge kommer med et nytt konfirmantopplegg.

Fra og med høsten 2020 endres konfirmanttilbudet i Region Midt-Norge. Konfirmantundervisningen vil nå inngå som en del av ReGaze-leirene, med ekstra undervisning for konfirmantene.  

Undervisningen vil foregå over en periode på 2 år, med 3 ReGaze-leirer i året. Det legges derfor opp til oppstart av konfirmantundervisning fra og med 8. klasse, med avslutning på våren i slutten av 9. klasse. Dette erstatter dagens opplegg med ett års undervisning med 8 kveldssamlinger og deltakelse på 1 ReGaze-leir.  

Vi har stor tro på at det nye konfirmantopplegget kan utruste ungdommer til et liv i Jesu etterfølgelse, gjennom god trosopplæring i et større fellesskap. I NLM region Midt-Norge ønsker vi å satse på denne aldersgruppen og vil derfor subsidiere deltakelse på leir for alle konfirmantene.  

Alle detaljer er ikke på plass, men vi vil gjerne ut med informasjonen. Vi setter pris på om du som leser dette vil være med og spre informasjonen i ditt fellesskap og til aktuelle personer.  

Mer info og mulighet for påmelding kommer over sommeren.