Holmavatn anno august 2012.

Innsamlingsaksjon for Holmavatn

Leirstedene til NLM måtte stenge i mars som følge av restriksjonene som skulle begrense smitten av Covid-19. Nå er de fleste stedene igjen åpnet.

Felles for alle er tap av inntekter i løpet av stengningsperioden, samtidig som faste kostnader løpte videre.

Når det nå åpnes opp igjen ser vi at de fortsatte tiltakene som kreves medfører økte kostnader, og fremdeles reduserte inntekter i det kapasiteten begrenses for flere av arrangementene (1-meters regelen).

Utfordringer for Holmavatn

For Holmavatn Ungdoms og Misjonssenter på Jæren oppleves situasjonen spesielt dramatisk. Etter inntektsmessig turbulente år i perioden 2014-2017 var vedlikeholdsetterslepet stort og «kassen tom». Mye ble gjort i 2018-2019 når inntektene på ny fikk ett oppsving, men svært mye ligger også foran. Det er stipulert at fremtidig vedlikehold de neste 5-10 årene vil ligge på rundt 2millioner kr. eller mer.

Å få «koronakrisen» på toppen av dette oppleves svært vanskelig. Fra å ha startet året med takknemlighet og optimisme etter alt som ble utført i 2018 og 2019 (totalrenovering av to internat), og planer for veien videre, snudde det brått. Det er derfor satt i gang innsamlingsaksjoner for å sikre stedet, ikke bare overlevelse gjennom Koronakrisen, men også ett godt utgangspunkt for videre drift etter dette.

Muligheter for å gi gave

Daglig leder ved senteret, Olav Andreas Sæther, har opprettet en «spleis» på www.spleis.no/holmavatn - dette er en innsamlingsaksjon som er satt til å gå frem til 21. oktober. Datoen som er valgt, er datoen for årets Holmavatn-basar.

Det kan også gis gaver direkte på konto 3000 35 23906. Eller vipps 83290. På dette vipps-nummeret kan du også kjøpe lodd til årets hovedlotteri.

Skulle du ønske å ha tilsendt tradisjonelle loddbøker, enten for å kjøpe selv eller for å selge videre, så kan du kontakte Holmavatn på telefon 47 65 02 03, eller epost holmavatn@nlm.no.

Årets basar

Dette er altså både en ekstraordinær innsamlingsaksjon, og samtidig en oppladning til den faste tradisjonelle basaren.  Hvorvidt selve basaren blir «som normalt», eller med begrenset antall plasser og påmelding, må vi komme tilbake til. Det jobbes også med en «backup-plan» om å kjøre den digital, men det håper vi at det ikke blir behov for.

Fast givertjeneste

Vi har også etablert mulighet for fast givertjeneste. Alle som tegner seg til dette vil kunne få skattefradrag for gavene, samtidig som det gir Holmavatn en forutsigbarhet å planlegge videre for, da dette er fast inntekt som kan tas med i budsjett for kommende år. Skjema for tegning av fast givertjeneste finner du på https://www.nlm.no/bidra-i-arbeidet/skjemaer/leirsteder/holmavatn-leirsted/

Takk

Holmavatn takker så mye for hver enkelt gave. Inne på «spleisen» kan du lese mer om bakgrunnen for behovene, og hva pengene vil gå til».