PP

Nettbasert kurs for Ung:Disippel

Selv om den siste leiren til Ung:Disippel dette skoleåret ble avlyst, utviklet lederne et godt alternativ.

Midt oppi denne spesielle tiden har leirer og festivaler blitt avlyst, men vi i Ung:Disippel stopper ikke opp med det første. Vi ønsket at ungdommene våre skulle føle at de ikke var glemt, men at vi ønsker å lære dem opp, selv om det ikke lar seg gjøre og møtes i større grupper.

Fredag 24.April ble det nettbaserte kurset for Ung:Disippel lagt ut. Dette kurset var et alternativt opplegg for den siste leiren for skoleåret 2019/2020 som skulle vært på Fjellhaug 24-26 april. Vi har fått laget mange gode undervisningsvideoer som vil utfordre og engasjere deltakerne. Vi håper at dette opplegget er med på at ungdommene våre blir disippelgjort og utrustet. Vi ønsker at de skal bli fremtidige gode kristne ledere som kan dele det gode budskapet videre.

Foreldre og ledere forteller om at bra opplegg og takker for at vi lager dette for ungdommene.