Sommer i Ryfylke

Sommermøter i Ryfylke

Sommeren 2020 blir det mulig å få med seg et møte i Ryfylke hver søndag gjennom hele sommeren.

Områdeutvalget for Ryfylke vedtok tidligere i år en målsetting om å få til møter hver søndag en eller annen plass i Ryfylke. Nå er alt på plass, og det er en glede å kunne presentere møteplanen. Dette er en god anledning til det som i eldre dager het «vennebesøk». Normalt går vi på vårt bedehus, men nå oppfordres vi til å besøke naboene.

Nå tilsier også smittesituasjonen at det er fullt mulig å arrangere møter, inne visse retningslinjer. Områdeleder Stein Sandvik har hatt ansvar for å lage en brosjyre om møtene, som er blitt spredt til alle aktuelle bedehus.

Møteplanen ser slik ut (ImF er medarrangør på Tau):

Møteoversikt Ryfylke
Privat