Påfyll i Region sørvest

Påfyll

Det blir ikke regionmøte helga 6.-7. juni, men både på Holmavatn misjonssenter og Solgry Ungdoms- og misjonssenter planlegges det arrangement begge dagene.

I forbindelse med åpning for arrangement har regionen denne sommeren laget et konsept for både små og store på noen av våre leirsteder som heter «SAMMEN I SOMMER».

Holmavatn og Solgry

Arrangementstilbudet for voksne går under navnet "Påfyll".  Arrangementstilbudene i Regionmøte-helga blir på Holmavatn og Solgry. 

Her får vi besøk av Per Tveten og Jan Helge Aarseth som blir med på hver sine arrangement på begge stedene.  Det blir også besøk av utsendinger fra arbeid i sensitive områder.

Både lørdag og søndag planlegges det møter kl.12.00 og 14.30. 

Påmelding

Arrangementene er i samråd med de restriksjoner som gjelder for kulturell virksomhet nå med begrensning på 50 deltakere hver dag mm..  Det er mulig å få kjøpt mat, og det er også mulighet for å bestille overnatting.

Arrangementene finner du under «leir» på regionens hjemmeside, og her kan du ta påmeldingene.

"Påfyll" på Holmavatn

"Påfyll" Solgry 

Du kan også melde deg på ved å ringe til regionkontoret på tlf. 51 82 31 00.

Det haster

Vi oppfordrer deg til å komme til disse arrangementene, og det haster med påmeldingen slik at arrangørene både sentralt og lokalt har oversikt over deltakelsen. 

Velkommen til "Påfyll" på Holmavatn og Solgry!