Atle Ølstørn - ny regionleder Midt-Norge

Atle Ølstørn - ny regionleder i Midt-Norge

Det er med glede vi kan fortelle at Atle Ølstørn blir regionleder i Midt-Norge fra 1. januar 2021.

Regionstyret har, sammen med hovedledelsen i NLM, arbeidet lenge med å få regionleder som kan stå i oppgaven over en lengre periode. Johannes Selstø, nåværende regionleder, slutter 31. desember i år etter fylte 67 år. 

Misjonæren

Atle Ølstørn kommer fra Lensvik i Agdenes kommune. Han er 63 år, gift med Rannveig og bosatt på Fannrem. Han er nå misjonær for NLM i Bolivia og Peru. Ekteparet reiste første gang til Sør-Amerika i 1983 etter endt utdanning ved Fjellhaug Misjonsskole (nå Fjellhaug internasjonale Høgskole). Han har lang erfaring fra menighetsbyggende arbeid i Peru/Bolivia og Norge. Atle har vært kateket og prest i Den norske kirke. Han har også arbeidet en periode for Normisjon i Ecuador og et år på Rødde Folkehøgskole. Atle underviser nå ved SETELA, teologisk seminar i Peru, og har ansvar for pastor- og lederoppfølging i den lutherske kirken i Bolivia. Atle er opptatt av å tjene misjonsfolket og legge til rette for at Guds rike får vokse – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.        

Hjertelig velkommen

Vi ønsker Atle hjertelig velkommen som regionleder og oppfordrer alle til å omslutte ham og Rannveig i bønn og omsorg.