Bru bedehus

Mange bedehus i gang igjen

Det er nå mange av våre forsamlinger og foreninger som enten er godt i gang, eller i i oppstarten med møter. Folket er takknemlig for at møteforbudet er opphevet.

Som kristne tilhører vi «de helliges samfunn». Vi hører sammen med andre kristne, og de ter derfor en smerte nå vi ikke får samles om Guds ord. Taler og møteoverføringer på nett er en god nødløsning, men kan ikke erstatte det å samles fysisk.

Søndag kveld var det første møte på Bru bedehus etter nedstengningen.Alle forhåndsregler for smittevern var nøye gjennomført og alt fungerte etter boka. Forsamlingen var spredd med god avstand i møtesalen. Bortsett fra det gikk møtet helt som normalt. Oppslutningen var god og takknemligheten for å få samles var merkbar.

Klar for nytt møte på FJelltun etter gjeldende regler
Ove Sandvik

På Fjelltun startet de også opp på søndag. Tirsdag var det møte med påfølgende nattverd. Den ble ordnet rent praktisk ved at folk kom fram. En delte ut brødet med påførte engangshansker. En annen holdt brettet med beger og nattverdsvin. Begrene var plassert i god avstand slik at ingen skulle komme borti andres beger. Det ble en god stund med åpenhet for Guds ord og takknemlighet for å få dele Jesu legeme og blod og å få anledning til vitnesbyrd og bønn