Hanne er ansatt som ny daglig leder på Skoghus leirsted

Daglig leder på Skoghus leirsted er ansatt

Hanne Steinsland Sele er ansatt som ny daglig leder på Skoghus leirsted

Hanne har siden 2018 bodd på Finnsnes sammen med sin mann Rolf Ådne og to av de yngste barna. De har også to som er flyttet hjemmefra. Hanne er utdannet sykepleier og har også arbeidet som det til nå i livet. Hun har tilknytning til Finnsnes misjonsforsamling. 

Hva ser du spesielt frem til? 

- Det blir spennende å være med å bygge opp Skoghus med den nye driften. Jeg ser frem til å legge til rette for de kristne arrangementene, men også arbeide for at Skoghus sin visjon kan komme til syne gjennom alt annet vi skal gjøre. Samarbeidet med venner og støttespillere rundt Skoghus blir også viktig. 

Hva ser du på som særlig viktig i arbeidet på Skoghus? 

Det er jo flere ting, men vi skal ha kvalitet på de tjenestene vi leverer. Og så vil jeg at folk som kommer til Skoghus skal bli møtt av positivitet og raushet. 

Selv om Hanne ikke har arbeidet på leirsted eller i NLM tidligere har hun hele livet hatt en nær tilknytning til organisasjonen. Hennes svigerforeldre, Solbjørg og Åge, var ansatt på Skoghus i over 30 år og hennes mor, Inger, var i ca. 10 år daglig leder på Utsyn, et av NLMs leirsteder i Rogaland. 

Hanne begynner som daglig leder i første halvdel av august. 

Region nord
Nasjonalt